Formulario de búsqueda

Miércoles, Agosto 2, 2017 - 13:45
Anunci de celebració d'una “Jornada Tècnica Taller APP Ajuntaments de València”
La Diputació de València acaba de publicar una versió de l'APP “Ajuntaments de València”, esta nova versió estén i renova l'APP llançada en 2014, que és utilitzada per més de 190 ajuntaments, amb nous elements de turisme, comerç local i organització municipal.

La Diputació de València acaba de publicar una versió de l'APP “Ajuntaments de València”, esta nova versió estén i renova l'APP llançada en 2014, que és utilitzada per més de 190 ajuntaments, amb nous elements de turisme, comerç local i organització municipal.

Per este motiu s'ha organitzat dos jornades tècniques dirigides als responsables municipals de l'APP i de la Web Municipal, els dies 13 i 14 de setembre del 2017, en la que volem traslladar-vos tota la informació necessària perquè podeu utilitzar immediatament les noves funcionalitats.

A causa de l'alta demanda que esperem vos preguem feu la reserva com més prompte millor, enviant un correu electrònic a portalesmunicipales@dival.es en el que indiqueu les dades personals i l'ajuntament a què pertany la persona que participarà en la Jornada. Podeu sol·licitar la preferència pel dia de la Jornada, el 13 o el 14 de setembre del 2017, que caldrà ajustar-se seguint l'orde de reserva i l'aforament de la sala. Només s'admetrà una persona per Ajuntament.

Esta nova APP incorpora mapes de punts d'interés, rutes i activitats, a les que és possible incorporar àudio guies, i permet desenrotllar potents solucions de turisme i comerç local. Introduïx organigrames per a accedir més ràpid a informació de l'organització administrativa i política dels ajuntaments, els seus horaris, direccions i telèfons.

Les funcionalitats amb què ja comptava l'APP han sigut renovades, l'enviament d'incidències, enquestes ciutadanes, i els avisos push en els que ara el ciutadà pot indicar els temes de la seua preferència.

Vos esperem el dia 13 o el 14, en la “Jornada Tècnica Taller APP Ajuntaments de València”, en la que vos explicarem com utilitzar totes estes noves funcionalitats. L'horari serà de 10:00 a 14:00, en la Sala de Premsa de la Diputació de València, (Plaça Manises 3, 46003, València).

Reservar com més prompte millor ja que les places són limitades.

Més informació sobre la nova APP en:

 

http://portalesmunicipales.dival.es

http://www.dival.es/sala-prensa/content/la-diputacio-implementa-una-vers...


La Diputación de Valencia acaba de publicar una versión del APP “Ajuntaments de València”, esta nueva versión extiende y renueva el APP lanzada en 2014, que es utilizada por más de 190 ayuntamientos, con nuevos elementos de turismo, comercio local y organización municipal.

Por este motivo se ha organizado dos jornadas técnicas dirigidas a los responsables municipales del APP y de la Web Municipal, los días 13 y 14 de septiembre del 2017, en la que queremos trasladaros toda la información necesaria para que podáis utilizar inmediatamente las nuevas funcionalidades.

Debido a la alta demanda que esperamos os rogamos hagáis la reserva lo antes posible, enviando un correo electrónico a portalesmunicipales@dival.es en el que indiquéis los datos personales y el ayuntamiento al que pertenece la persona que participará en la Jornada. Podéis solicitar la preferencia por el día de la Jornada, el 13 o el 14 de septiembre del 2017, que se atenderá siguiendo el orden de reserva y el aforo de la sala. Solo se admitirá una persona por Ayuntamiento.

Esta nueva APP incorpora mapas de puntos de interés, rutas y actividades, a las que es posible incorporar audio guías, y permite desarrollar potentes soluciones de turismo y comercio local.

Introduce organigramas para acceder más rápido a información de la organización administrativa y política de los ayuntamientos, sus horarios, direcciones y teléfonos.

 

Las funcionalidades con las que ya contaba la APP han sido renovadas, el envío de incidencias, encuestas ciudadanas, y los avisos push en los que ahora el ciudadano puede indicar los temas de su preferencia.

Os esperamos el día 13 o el 14, en la “Jornada Técnica Taller APP Ajuntaments de València”, en la que os explicaremos como utilizar todas estas nuevas funcionalidades. El horario será de 10:00 a 14:00, en la Sala de Prensa de la Diputación de Valencia, (Plaza Manises 3, 46003, Valencia).

Reservar lo antes posible ya que las plazas son limitadas.

Más información sobre la nueva APP en:

http://portalesmunicipales.dival.es

http://www.dival.es/sala-prensa/content/la-diputacio-implementa-una-vers...

Oficina del Proyecto | Diputación de Valencia | Tel: 963442609 | Correo: portalesmunicipales@dival.es
Portales Municipales
Drupal